Expo Bacano i Borlänge

En utställning om natur, kultur och människor i Colombia.

Utställningen finns på Zola Konditori, Soltorget i Borlänge.

Öppet mån-fre 07.00-15.00 (Hitta hit) 

Namnet på utställningen, BACANO, är ett ord som används i stora delar av Colombia men framförallt på karibiska kusten. BACANO används för att beskriva något som är väldigt bra, underhållande eller fantastiskt. BACANO passar för att beskriva naturen i Colombia och de hjälpsamma människor jag träffat under tiden jag tillbringat där.

 

Ett syfte med utställningen är att visa en annan, mer okänd sida av Colombia än den ensidiga rapportering med ytliga politiska analyser som svensk massmedia förmedlar, där kidnappningar, terrorism och narkotikahandel dominerar.

 

Colombia är Sydamerikas fjärde största land med en yta på 1 138 910 km² (2,5 ggr större än Sverige). Med en befolkning på 45 miljoner är Colombia Sydamerikas näst folkrikaste land, bara Brasilien har fler invånare. Landet har kust både mot Karibiska havet och Stilla havet och gränsar mot Panama i norr, Venezuela och Brasilien i öster samt Ecuador och Peru i söder.

 

 

 

 

 

Spanjorerna kom till landet 1499 och en period av erövring och kolonisation inleddes. Colombia fick sitt namn 1819 när Spanien erkände dess självständighet. Namnet är en hyllning till Chistopher Colombus, Amerikas ”upptäckare”. Innan spanjorerna erövrade landet hade det befolkats av människor som vandrat från Centralamerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortfarande lever över 80 olika ursprungsbefolkningar i Colombia och de utgör idag ca 1% av befolkningen. Ursprungsbefolkningen har drabbats hårt av den väpnade konflikten som pågått i över 40 år.

 

Colombia är ett multikulturellt land med stor etnisk variation. Folket är till 75%, en blandning mellan ättlingar av ursprungsbefolkningen, spanska kolonisatörer, afrikanska slavar och immigranter från Europa, Asien och Mellanöstern. Ättlingar till européerna utgör 20%  och afro-colombianer 4% av den totala befolkningen.

 

Förutom den stora etniska diversiteten så är den biologiska mångfalden en stor skatt. Colombia räknas till ett av de mest biodiversa länderna i världen. Ett exempel på artrikedomen är de 1870 arter av fåglar som registrerats, vilket motsvarar 20% av jordens fågelarter och gör Colombia till världens artrikaste land. Även när det gäller de 732 (år 2008) hittills registrerade groddjuren och de över 3500 arterna av orkidéer är man i världstoppen.

 

 

 

 

Landets varierande topografi ger upphov till många olika livsmiljöer och är en stor anledning till den den stora diversiteten bland växter och djur. Den östra delen kan delas in i två delar, båda flacka; Orinocos avrinningsområde (Los llanos) i norr som består av savann, och i söder Colombias del i Amazonasbäckenet. Dessa områden utgör tillsammans knappt 60% av Colombias totala landyta. Topografin i den västra delen är den mest komplexa i Sydamerika, framförallt därför att bergskedjan Anderna delar sig i Colombia och blir tre mer eller mindre parallella bergskedjor med ett flertal toppar över 4000 meter. De tre bergskedjorna delas av två djupa dalar; Valle de Magdalena mellan den östra och centrala bergskedjan, och Valle de Cauca mellan den centrala och västra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetationszonerna i Colombia skiljer sig på de mest extrema sätt. Regnskog och mycket fuktiga tropiska skogar dominerar låglänta Stillahavskusten och Amazonas storslagna regnskog. Savann med inslag av galleriskog är den dominanta vegetationstypen i östra delen (Los Llanos). Största delen av La Guajira i nordöst är öken. Tropiska törnskogar och låglänta torrskogar dominerar på den karibiska kusten. På lägre höjd av Andernas bergssidor växer allt från torr till väldigt fuktig tropisk skog. Dessa ersätts på mellanliggande och högre höjd av molnskog. De högsta bergstopparna är konstant snötäckta. Den östra sidan av den östra bergskammen är täckt av fuktig till mycket fuktig tropisk skog. Vid altituder över trädgränsen breder fuktig paramo ut sig.

 

 

Colombia är ett land med stora skillnader i temperaturer. Till största delen är klimatet tropiskt, men på höjder över 3000 meter sjunker temperaturen ofta under nollstrecket. Landets närhet till ekvatorn gör att temperaturskillnaderna är små över året. Årstidsskillnaderna utgörs istället av regnperioder och torrperioder. Den torraste delen av Colombia, öknen i nordöstra delen, har en årlig nederbörd på mindre än 300 mm/år – en stor kontrast mot regnskogen efter Stilla havets kust, som på vissa platser har en genomsnittlig nederbörd på 13300 mm/år.

 

Världens näst största karneval går av stapeln i Barranquilla. Den har traditioner från sent 1800-tal och under fyra dagar i februari
varje år stannar mycket av Barranquillas normala aktiviteter av. Den kulturella mångfalden gör karnevalen unik. Alla danser, dansgrupper och utklädnader har sina speciella betydelser och gör festen till en av de bästa i världen.

 

 

 

 

 

Colombia är rikt på naturresurser och har ett passande klimat för odling av bl. a kaffe, snittblommor och frukt. De största exportvarorna är olja, kol, kaffe, bananer, snittblommor och mineraler.

 

Religionen har en stor betydelse i det colombianska samhället och ca 90% av befolkningen hör till den romersk-katolska kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[nggallery id=5]